header

event

กิจกรรมภายในไร่

ทางสวนของเรามีบริการพาเดินชมสวนชิมผลไม้ตามฤดู โดยโปรแกรมจะแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงฤดูร้อนคือช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม และช่วงฤดูหนาวคือช่วงธันวาคม-กุมภาพันธ์

โดยมีค่าบริการดังต่อไปนี้

  • ผู้ใหญ่ท่านละ 250 บาท
  • เด็กท่านละ 100 บาท
  • ผู้สูงอายุท่านละ 150 บาท

นอกจากจะได้ชิมผลไม้ตามฤดูกาลแบบสดจากต้นแล้ว ท่านยังได้มีโอกาสซื้อผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าแปรรูปและสินค้าอีกมากมายหลายรายการจากที่นี่ได้อีกด้วย